Vi anpassar material och tryckmetod efter de behov du har. För bättre hållbarhet och utomhusbruk trycker vi på vinyl. Vi datorskär även dekaler efter era egna filer. Vi trycker även kundanpassade bildekaler som lamineras på transparant folie för bästa hållbarhet mot tvätt, vägsalt och uv-strålning.Logotyper och texter tillverkas med utskuren genomfärgad vinylfolie. Produktexempel:

  • Framrutestreamer 
  • barnvagnsskyltar 
  • magnetskyltar
  • registreringsskyltar
  • m.m.